Rok na včelnici

Môj systém včelárenia spočíva v skĺbení prirodzených (prírodných) potrieb včelstva a efektivitou práce. Riadim sa zásadou, aby včelstvá mali čo najmenej stresových faktorov. Medzi hlavné eliminácie rizikových faktorov patrí: čo najmenej zásahov do včelstiev, aplikácia liečiv podľa predpisov, čo najväčšia obmena včelieho diela (plastov) . Riadim sa zásadou čo najmenšieho počtu zásahov do včelstiev. Čím … Pokračovať v čítaní: Rok na včelnici