Rok na včelnici

Môj systém včelárenia spočíva v skĺbení prirodzených (prírodných) potrieb včelstva a efektivity práce. Riadim sa zásadou, aby včelstvá mali čo najmenej stresových faktorov. Medzi hlavné eliminácie rizikových faktorov patrí: čo najmenej zásahov do včelstiev, aplikácia liečiv podľa predpisov, čo najväčšia obmena včelieho diela (plastov). Čím menej zásahov do včelstiev, tým menej stresov a znižovanie rizika … Continue reading Rok na včelnici