O nás

Včeláriť som začal ako trinásťročný, keď som dostal od krstného otca roj, ktorý sa usadil do opusteného úľa. Včelstvá som mal pri RD v Nitre. Zo začiatku mi so včelami pomáhal, učil ma a dával dôležité rady prof. Ján Švihra CSc., ktorý mal v susedstve včely. Pomáhal mi napr. s vytáčaním medu, keďže som ešte nemal dostatočné vybavenie. Množstvo vecí som sa naučil na vlastných chybách.

Postupne som si zháňal včelárske zariadenia napr. medomet. Viac času som mohol včelám venovať na vysokej škole, keďže som študoval v rodnej Nitre. Počas štúdia som počet včelstiev rozšíril a udržoval v počte 20 – 30. Vytvoril som aj ďalšie stanovište v k.ú. Ivánka pri Nitre. Úle aj rámiky do úľov som si vyrábal sám. Používam úľovú zostavu Optimal. Je to drevený nezateplený úľ s odnímateľným, sitovým dnom a rámikovou mierou 420 mm x 275 mm. Na výrobu úľov používam prírodné materiály – drevo. Ako nátery používam pre prírodu nezávadnú fermež, do ktorej pridávam prírodné pigmenty (farebné zeminy, najmä francúzske okre).

V roku 2014 som počet včelstiev rozšíril na 50. Kúpil som zvratný medomet, keďže starý už nevyhovoval. V apríli 2014 som kúpil pozemok v k. ú. Bádice, kde som založil ďalšie stanovište. V roku 2015 som zazimoval 80 včelstiev na 3 stanovištiach.

Produkujem jednodruhové medy, väčšinou býva 5 druhov: repkový, agátový, lipový, gaštanový, slnečnicový. V roku 2015 som kúpil plničku na med a multifunkčné zariadenie slúžiace na získavanie vosku a ako odviečkovací stôl.  Včelstvá som od roku 2013 začal liečiť prírodnými liečivami na báze tymolu (thymovar) a organických kyselín (bee vital hive clean, formidol). Vyprodukovaný med predávam formou „predaj z dvora“.  Na stránke je zriadený aj internetový obchod.


V roku 2017 mi bol udelený nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí. Hlavným cieľom projektu je rozšíriť a zefektívniť existujúci chov včiel a výrobu medu a včelích produktov.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development