Privacy policy

Cookies

Súbory cookies sú užitočné a potrebné pre rôzne funkcie na stránke, aby sme Vám mohli priniesť relevantný obsah a pre štatistiky, aby sme mohli zlepšovať naše stránky. Pri navštívení týchto stránok so zapnutými cookies v prehliadači súhlasíte s ich používaním. Sú to väčšinou nastavenia, ktoré ukladá Váš prehliadač, aby boli pri ďalšom otvorení stránky dostupné. Ako príklad môžeme uviesť nákupný košík pri internetovom obchode. Vyberiete si tovar, ktorý chcete kúpiť. Aby sa zapamätalo, čo už má daný zákazník v košíku, medzi prechodmi zo stránky z jedného produktu na iný sa ukladajú produkty v nákupnom košíku do súborov cookies.

Ak si neprajete využívať súbory cookies, môžete si v prehliadači vypnúť ich ukladanie.

Na stránkach používame cookies na:

Ukladanie Vašich osobných nastavení na týchto stránkach

Pomocou cookies máme možnosť identifikovať návštevníka ako unikátneho. Využívame to napríklad pri nákupnom košíku, ktorý je spomenutý vyššie. Zákazník si vyberie produkty do košíka a pri prechode jednotlivých stránok sú produkty zapamätané a pridelené do košíka daného používateľa.

Cookies tretích strán

Počas návštevy jednotlivých stránok používame cookies na meranie štatistických údajov, ako počet návštev, pomer unikátnych návštev, počet zobrazení jednotlivých stránok a ďalšie. Na analýzu využívame nástroj Google Analytics.

Na stránke používame plugin sociálnej siete Facebook. Ďalej používame nástroj Google Maps na zobrazovanie máp na stránkach.

Nastavenia cookies

Zmenu nastavení cookies (zabránenie ukladaniu, ukladaniu iba z niektorých lokalít, časové obmedzenie) môžete previesť v prehliadači. Návody pre jednotlivé prehliadače ľahko nájdete v dokumentácii a podpore jednotlivých prehliadačov.