Materská kašička

Materská kašička je výlučok hltanových žliaz mladých včiel, zmiešaný s výlučkami pyskovej žľazy a s medom z medových vačkov. Materská kašička slúži včelám na kŕmenie lariev v materských bunkách. Je to smotanovo-žltá až jasnohnedá priesvitná hmota medovej konzistencie, kyslej a sladkej chuti.

Včelia matka sa vyvíja z oplodneného vajíčka rovnako ako včela-robotnica. Včelia matka sa vyvíja (16 dní) kratšie ako robotnica (21 dní) pritom je väčšia. Tento dimorfizmus a kratší vývin má za následok materská kašička resp.: proteín Royalaktin v nej obsiahnutý (Masaki Kamakura 2011). Tento proteín naštartuje množstvo molekulárnych javov, ktoré vyústia do vývoja matky.

Vo farmakológii sa z materskej kašičky odstraňuje voda procesom Lyofilizácie (schladenie na teplotu -50°C vo vákuu). Materská kašička obsahuje približne 65% vody a 35% sušiny, z čoho cca 13% bielkovín, 6% tukov, 13% cukrov, zvyšok tvoria  minerálne látky, vitamíny, hormóny a ostatné látky. Z cukrov prevládajú monosacharidy glukóza a fruktóza (až 90%), pričom prevláda fruktóza. Je tu zastúpených 14 aminokyselín, 9 druhov hormónov, 8 druhov vitamínov.  Hlavné prvky sú v zostupnom poradí: K, Ca, Na, Mg, Zn, Fe, Cu a Mn (Nation a Robinson, 1971, Ivanov a Chervenakova, 1985; Benfenati et al., 1986), ale sú prítomné aj stopové prvky (0,01 až 1 mg / 100 g) Ni, Cr, Sn, W, Zb, Ti a Bi. Prítomnosť acetylcholínu bol zistení v koncentrácii 1 mg/g suchej hmotnosti.

Adenozín N1 oxid je zlúčenina nachádza iba v RJ. Jeho hlavné účinky sú na centrálne nervový
Systém:
  • stimuluje diferenciáciu neurónov, promots generácie všetkých troch typov buniek tvoriacich centrálnej
nervový systém: neuróny, astrocyt a oligodendrocytes, proti poškodeniu neurónov
Adenozín je dôležitá biomolekula s mnohými fyziologickými účinkami.

Zistené boli tiež Polyfenoly, ktoré majú antioxidačné účinky.  V materskej kašičke boli nájdené hormóny ako testosterón, progesterón, prolactine, estradiol  (zvyšujú mužskú a ženskú plodnosť, a tiež mužskú silu a vytrvalosť). Z vyššie uvedených látok, obsiahnutých v materskej kašičke, vyplýva, že pôsobí proti únave a zvyšuje aktivitu mozgu.

Najviac zastúpené aminokyseliny v materskej kašičke sú prolín, lyzín, kyselina glutámová, β-alanín, fenylalanín, aspartát, a serín (Boselli et al., 2003).

Tab.1 Zloženie materskej kašičky
ČerstváLyofilizovaná
Voda (%)60-70<5
Tuky (%)3-88-19
10-hydrogen-2-decénová kyselina>1,4>3,5
 Bielkoviny (%)9-1827-41
Fruktóza+glukóza+sacharóza7-18
Fruktóza (%)3-13
Glukóza (%)4-8
Sacharóza (%)0,5-2,0
Popol (%)0,8-3,02-5
pH3,4-4,63,4-4,6

Royalaktin („kráľovská bielkovina“) je proteín obsiahnutý v materskej kašičke spôsobujúci dimorfizmus medzi včelou-robotnicou a matkou. Royalaktin (priamo alebo nepriamo pomocou aktivácie iných látok) môže za zvýšenie rýchlosti vývoja jedinca, veľkosť jedinca, počiatočnú váhu po opustení bunky a veľkosť vaječníkov. (Masaki Kamakura, 2011)