Včelí jed

Včelí jed je produkt jedovej žľazy robotníc a matiek. Je to bezfarebná tekutina príjemnej vône a kyslej reakcie (ph= 5,2). Skladá sa s 66% vody a 34% sušiny, ktorú tvoria takmer 75% bielkoviny. Hlavnou zložkou včelieho jedu je bielkovina melitín, ktorá obsahuje 13 aminokyselín. Mladé včely majú v mednom vačku málo jedu, s vekom včiel množstvo jedu pribúda.

Včelí jed má liečivé účinky na ľudský organizmus najmä pri reumatizme, zápale kĺbov, žilovej trombóze, trofických vredoch a pod. Liečiť sa môže priamym kontaktom postihnutých miest so včelím žihadlom živej včely alebo pomocou farmakologických produktov, ktoré obsahujú včelí jed.