Včelí vosk

Včelí vosk

Včelí vosk je produkovaný voskotvornými žľazami včiel. Včely využívajú vosk na stavbu plástov. Vylučuje sa na 3. až 6. sternite bruška včiel na tzv. voskových zrkadielkach. Včela šupinky vosku hryzadlami rozmiesi za súčasného pridávania výlučku čeľustnej žľazy. Voskotvorné žľazy vylučujú vosk pri teplote 32 °C. Teplota  topenia vosku je 63 až 65 °C.

Peľ, tiež vo včelárstve nazývaný včelí chlieb, je nenahraditeľným zdrojom bielkovín vo výžive včelstva. Silné včelstvo spotrebuje za rok aj 100 kg peľu.